Tillverknings process

Ekoplast
Vi kan anpassa vår produktion för tillverkning av specialbeställda produkter. 6 filmblåsningslinjer och ett stort lagerutrymme garanterar snabba leveranser.

Polyetengranulatet smälts och pressas genom en smal ringformig spalt. Luft injiceras i centrum av filmblåsan och expanderar denna.

Inbördes variationer mellan munstycksdiametern, spaltöppningen och lufttillförseln åstadkommer önskad bredd och tjocklek av den färdiga slangen.

För krympfilmen utnyttjas den inbyggda kraften som strävar att återta jämvikten när den åter värms upp - den krymper.

Ekoplast erbjuder många alternativ till efterbehandling såsom skärning, arkning, svetsning och perforering.

miljö

 

Ekoplast Emballage Varberg