Kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra produkter och vår service efter våra kunders behov, skall Ekoplast bibehålla och förstärka förtroendet och därigenom skapa långsiktiga kundrelationer.

Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrens-medel, vilket innebär att var och en måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Företagets organisation och arbetsmiljö ska vara utformad på ett sådant sätt, att alla känner och tar ett personligt ansvar för kvaliteten på våra produkter.

Varberg 2005-11-15
Ingvar Bentinger VD


miljö

 

Ekoplast Emballage Varberg