Ekotén

Gröna fakta om Ekotén.

Ekotén är ett organiskt material (polyeten) uppbyggt av kol och väte - huvudbeståndsdelarna i alla levande organismer. Knappt 4% av jordens råoljeförbrukning används till plasttillverkning. Drygt 86% av råoljan används för uppvärmning, transport och energialstring. Vid fullständig förbränning av polyeten avges endast koldioxid och vatten.

Energivärdet för polyeten är till och med högre än för eldningsolja. Det ger ett värdefullt värmetillskott vid till exempel sopförbränning. Vilken konservburk klarar detta konststycke?

Vi på Ekoplast återvinner allt eget produktionsspill och hjälper även våra kunder att på ett miljöriktigt sätt ta hand om sitt spill.

miljö

 

Ekoplast Emballage Varberg