Miljöpolicy.

- Ekoplast skall alltid verka för en god inre och yttre miljö, där en negativ miljöeffekt minimeras.
- Vår inköps-, produktions- och distributions-kedja sker på ett, för miljön, skonsamt sätt.
- De anställda medverkar aktivt för att påverka rutiner och metoder som gagnar miljön.
- Som producent återvinner vi allt produktions-spill. Vi kan dessutom hjälpa våra kunder att på ett miljöriktigt sätt ta hand om deras spill.
- Ekoplast bistår sina kunder med information om tekniska och miljömässiga egenskaper.
- Våra kunder ska vara förvissade om att våra tillverkningsmetoder och vår policy bidrar till att verka för en bättre miljö.

miljö

 

Ekoplast Emballage Varberg